http://www.hlbxg.net

无锡201不锈钢价格

无锡201不锈钢价格
201热轧不锈钢板价格
规格 公差 平板 卷  板
1500 毛边
3.0*1500 2.61-2.7 8300 9250
2.71-2.8 8650
2.81-2.9 8750
2.91-3.02 9150
4.0*1500 3.20-3.0 7100 8950
3.31-3.4 7300
3.41-3.55 7550
3.61-3.7 8050
3.71-3.85 8200
5.0*1500 4.15-4.2 7350 8950
4.21-4.3 7450
4.31-4.4 7600
4.41-4.55 7800
4.61-4.7 8150
4.71-4.85 8450
6.0*1500 5.2-5.3 7700 8950
5.31-5.4 7850
5.41-5.55 7950
5.61-5.7 8300
5.71-5.8 8400
8.0*1500 7.10-7.20 8250 9150
7.21-7.30 8350
7.31-7.40 8450
7.41-7.55 8600
7.70-7.85 8900
10*1500 9.0-9.10 8300 9300
9.11-9.20 8450
9.21-9.30 8550
9.31-9.40 8600
9.41-9.50 8700
9.61-9.70 8900
9.71-9.80 9000
12*1500 11.2-11.35 8750 9500
11.40-11.50 8900
11.70-11.80 9150
库存、价格变化较大,请及时咨询

上一篇:冷轧304不锈钢板继续傲娇,201却灰头土脸!
下一篇:最新201不锈钢板价格